Śląskie: Współpraca ARiMR i Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Matyszczak oraz Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski podpisali w siedzibie Śląskiego OR ARiMR porozumienie o współpracy.

Podpisane porozumienie dotyczy podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa na obszarach wiejskich. Wspólne działania określone w porozumieniu skierowane będą do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich, jak również zawodowej i ochotniczej straży pożarnej województwa śląskiego.

Prewencja w zakresie bezpieczeństwa to wspólny cel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowej Straży Pożarnej. Współpraca ma polegać przede wszystkim na wspólnym organizowaniu kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych, prelekcji i szkoleń. Dla obu partnerów podpisanego w środę porozumienia nie będzie to nowe doświadczenie. ARiMR od wielu lat współdziała ze strażakami realizując różne projekty dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Jednym z ważniejszych jest przeciwdziałanie wypalaniu traw i nieużytków.  

Data wprowadzenia: 09.10.2020
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2020 13:57