Lubelskie: Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2021

W niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku w Ławkach koło Łukowa odbyło się Święto Miodów Ziemi Łukowskiej. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od Mszy Świętej Polowej. Następnie otwarcia Święta Miodów dokonał Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, pan Piotr Różyński.

Po przemówieniach okolicznościowych nastąpiło wręczenie wyróżnień Marszałka Województwa Lubelskiego. Natomiast za szczególne zasługi dla pszczelarstwa zostały przyznane również odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego. Po części oficjalnej przedsięwzięcia dla zgromadzonych przygotowane zostały liczne występy artystyczne, konkursy oraz zabawy ekologiczne, a także kiermasz produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego.

Podczas całego wydarzenia na miejscu obecni byli pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Łukowie. Przy specjalnie przygotowanym stoisku informacyjno-promocyjnym udzielano bezpośrednich porad rolnikom w zakresie wsparcia oferowanego przez Agencję.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Halina Szymańska, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski oraz Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka.

Data wprowadzenia: 11.08.2021
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2021 12:46