Pytania

Spośród wielu Państwa pytań, które trafiają do ARiMR, w tym miejscu przedstawimy te, które są zadawane najczęściej. Na każde z nich udzielamy wyczerpującej odpowiedzi. 

Działanie 1: Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności - otwórz
Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych  - otwórz

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych:

Poddziałanie 4.1.2Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - otwórz
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - otwórzInwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - otwórz
Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - najczęściej zadawane pytania- otwórz
Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof - otwórz
Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - najczęściej zadawane pytania - otwórz
Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - otwórz
Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - otwórz
Poddziałanie 6.3 "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" - otwórz
Poddziałanie 6.4 - Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - najczęściej zadawane pytania - otwórz
Podziałanie 6.5 - Płatności dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa - najczęściej zadawane pytania - 9.09.2016 - otwórz
Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe

Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

  • Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - otwórz
  • Gospodarka wodno-ściekowa - otwórz
  • Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - otwórz
  • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/ Kształtowanie przestrzeni publicznej/ Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - otwórz
Działanie 16 Współpraca - otwórz
Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - otwórz
Płatności bezpośrednie - otwórz
Płatność ONW (PROW 2014-2020) - otwórzInwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów-
otwórz
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne -
otwórz
Rolnictwo ekologiczne -
otwórz
Płatności rolnośrodowiskowe PROW 2007 - 2013 - otwórz
Pomoc krajowa - najczęściej zadawane pytania:
  • Kredyty preferencyjne - przejdź
  • Bioasekuracja - przejdź
  • Jednorazowa pomoc klęskowa - przejdź
  • Pomoc na zbiór, transport i unieszkodliwienie bydła, owiec, kóz, świń lub koni - przejdź
  • Ewidencja producentów rolnych - otwórz
  • Identyfikacja i rejestracja zwierząt - otwórz
Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – najczęściej zadawane pytaniaotwórz

 

Archiwalne pytania - otwórz