Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w 2011 r.

Zakłady usługowe to dodatkowe źródło dochodu dla rolników. Fot. Archiwum ARiMR

UWAGA!
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność - otwórz

Listy ustalające kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 w okresie od 17 października do 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego - otwórz

Listy ustalające kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 od 27 września do 14 października 2011 r. na operacje dotyczące wyłącznie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego - otwórz

 

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" został przeprowadzony w następujący sposób:

od 27 września do 14 października 2011 roku,  można było składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć  50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji;

od 17 października do 4 listopada 2011 roku swoje wnioski o pomoc mogli składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. W tym przypadku kwota dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 2010 r.

Informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013

W dniu 16 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca2011 r,, zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które uchyliło wcześniej wyznaczone roczne limity finansowe limity dla lat 2008,2009 i 2010, jak również dotychczas stosowany ich podział na poszczególne województwa. Pozwoli to na objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w naborze 2010 r. W tej sytuacji Agencja zaprzestaje zamieszczania na stronie internetowej list kolejności przysługiwania pomocy dotyczących Wnioskodawców, którzy w 2010 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 311.

W 2010 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" były przyjmowane od 24 sierpnia.
Termin składania wniosków upływał z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do  publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informacji określającej, że  zapotrzebowanie na środki finansowe osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w 2010 roku w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia.

Był to trzeci nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Zasady udzielania wsparcia:

broszura informacyjna

ulotka

 

 

 

Jak prawidowo realizować i rozliczać operację? Wydanie 2013 r. - otwórz  

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Wydanie 2012 r.  - otwórz

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru 2011 r.

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r. w wersji PROW_311/10/03Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r. w wersji PROW_311/10/02

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w 2008 r.