787,5 mln euro przeznaczono w ramach PROW na lata 2007-2013 na wsparcie działań osi 4, służących aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Za wdrażanie tych działań odpowiedzialne są przede wszystkim Samorządy Województw oraz w odniesieniu do dwóch zakresów wsparcia w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju również Oddziały Regionalne ARiMR.

Poniżej znajdują się ogłoszenia o terminach składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania dla zakresów wsparcia wdrażanych przez Oddziały Regionalne ARiMR.

PROW Oś 4 Leader - Ogłoszenia o naborach wniosków