Pieniądze z PROW 2007-2013 zostały rozdysponowane

Około 300 tys. maszyn i urządzeń kupili rolnicy dzięki pomocy z działania "Modernizacji gospodarstw rolnych" finansowanego z PROW 2007-2013
Nasze zakłady przetwarzające żywność należą do najnowocześniejszych w Europie
Ze środków PROW 2007-2013 zmodernizowano lub wyposażono 3,8 tys. świetlic, domów kultury, ośrodków rekreacyjnych i sportowych

Wszystkie środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały zakontraktowane. Warto przypomnieć, że Polska była największym wśród krajów unijnych beneficjentem funduszy z tego Programu. Do dyspozycji mieliśmy 17,4 mld euro, w tym ok. 13,4 mld euro z budżetu UE, resztę z budżetu krajowego. Za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników trafiło 69 mld zł. Pod względem tempa wypłat z PROW 2007-2013 jesteśmy europejskim liderem.

Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za którego wypłacenie odpowiada ARiMR pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowiło istotny impuls do przeprowadzenia największego procesu modernizacyjnego polskiej wsi i sektora rolno-spożywczego w ostatnich 25 latach.

PROW 2007-2013 został podzielony na 23 tzw. działania. Wdrażanie 15 zostało powierzone ARiMR, a pozostałe  w ramach działań delegowanych trafiły do samorządów wojewódzkich, Agencji Rynku Rolnego i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Największym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie udzielane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Skorzystało z niego ok. 54 tys. rolników, którzy uzyskali pomoc na inwestycje w wysokości ponad 9,3 mld zł. Te pieniądze pozwoliły im unowocześnić gospodarstwa, kupić ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudować i lub zmodernizować ponad 3,2 mln m2 budynków gospodarczych.

W celu ułatwienia przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przyznano pomoc dla ponad 32 tys. młodych rolników.

Pomoc finansową na realizację przedsięwzięć modernizujących zakłady przetwórcze i poprawiających jakość rynków hurtowych wypłacono już też 1 094 firmom z sektora rolno-spożywczego. Dzięki temu nasze przetwórstwo żywności należy teraz do najnowocześniejszych w Europie.

Ponad 6 tys. gospodarstw zniszczonych w wyniku klęsk naturalnych otrzymało pomoc na odtworzenie produkcji.

Wsparciem objęto 1 389 grup producentów rolnych.

Środki z PROW 2007-2013 poprawiły również jakość życia na wsi, o czym świadczy 3,8 tys. zmodernizowanych lub wyposażonych świetlic, ośrodków rekreacyjnych i sportowych, zbudowanie 17 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich oraz 38 tys. kanalizacji w zagrodach rolników.

Zgodnie z przepisami unijnymi rozliczenie finansowe PROW 2007-2013 odbywa się zgodnie z zasadą n+2, co oznacza, że wszystkie wypłaty z Programu powinny nastąpić do końca 2015 r.

 

DKS ARiMR

Zdjęcia: M.Kassa, P.Wojcieszak, OSM Kalisz