PROW 2007 - 2013 to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu. Z PROW 2007 - 2013 można uzyskać dofinansowanie także na "odnowę wsi", na działania  poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największa Agencja płatnicza w Europie, jest odpowiedzialna za realizację całego programu, którego budżet wynosi 17,2 mld euro.