Wydłużony został termin na zakończenie realizacji inwestycji i złożenie wniosku o płatność

27 czerwca br. wejdzie w życie rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, umożliwiające Beneficjentom działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"  PROW 2007-2013 wydłużenie terminu na realizację inwestycji i złożenie wniosku o płatność maksymalnie do 30 września 2015 r.

Beneficjenci, którzy zawarli umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"  przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 27 czerwca 2015 r.,  zgodnie z par 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają możliwość wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność, pod warunkiem złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność. Wniosek o zmianę umowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy.

Beneficjenci, którzy skorzystają z możliwości wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji i złożą wniosek o płatność po 30 czerwca 2015 r., w sytuacji gdy złożony wniosek o płatność będzie wymagał uzupełnienia bądź poprawienia będą mieć 7 dni (a nie tak jak dotychczas 21 dni) na dokonanie tych uzupełnień, tak aby do końca roku Agencja sprawnie rozpatrzyła złożone wnioski o płatność i  wypłaciła pomoc w ramach wszystkich złożonych poprawnych wniosków o płatność. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań aby zadbać o jakość i kompletność składanych wniosków o płatność, pamiętając że prawidłowo wypełniony wniosek skraca czas jego weryfikacji i przyspiesza termin dokonania przez Agencję płatności. Agencja zaleca korzystanie z interaktywnego formularza wniosku o płatność dostępnego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pozwoli na sprawne wypełnienie wniosku.

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 890) - otwórz