PO Ryby 2007 - 2013

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 składa się z pięciu tzw. osi priorytetowych, a cały budżet przeznaczony na jego realizację wynosi około 1 miliard euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża działania, nazywane w tym programie "środkami", należące do trzech osi.

Polskie Rybactwo - efekty wdrażania przez ARiMR PO RYBY 2007 - 2013

Wokół ryb

Od 11 lat Polska jest objęta Wspólną Polityką Rybołówstwa UE. W tym czasie do naszego kraju w ramach unijnych programów pomocowych dla sektora rybackiego trafiło ponad 5 mld zł. Jak zmieniło to polski sektor rybacki? Czy polscy rybacy, armatorzy statków rybackich wykorzystali swoją szansę na rozwój? Co stało się z naszymi zakładami przetwarzającymi ryby? Czy po unijne środki potrafili sięgnąć polscy naukowcy zajmujący się rybołówstwem? O tym wszystkim opowiada Jerzy Boj w nowej serii popularnego programu "Wokół Ryb".

Otwórz odcinki 13 - 20

WOKÓŁ RYB 2014 - cykliczny telewizyjny program o zmianach w polskim sektorze rybackim

Strona internetowa Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013