Inwestycje finansowane przez ARiMR z PROW 2007 - 2013

Od początku realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Beneficjenci działań: 

Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Program Rolnośrodowiskowy, Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, Grupy producentów rolnych, Odnowa i Rozwój Wsi, Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne skorzystali z pomocy udzielanej z ARiMR i pochwalić się mogą konkretnymi korzyściami.

Operacje objęte wsparciem ze środków PROW 2007-2013 są bardzo różnorodne, co doskonale odzwierciedlają pokazane poniżej przykłady współfinansowanych inwestycji:

 

DZIESIĘĆ LAT WPR NA PODLASKIEJ WSI - wybrane przykłady

 

 

 

TVP INFO

Polska wieś i obszary wiejskie rozwijają się dzięki wsparciu, którego udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Dowody na potwierdzenie tej tezy znajdą Państwo w kolejnych programach "Euroszansa", które były emitowane w TVP INFO w 2012 r.

Euroszansa

Flash is required!
Rolnicy i przedsiębiorcy z woj. lubelskiego udowadniają, że z PROW 2007 - 2013 można dofinansować naprawdę innowacyjne inwestycje. TVP INFO Euroszanasa 6.10.2012
Flash is required!
Łąki tonące w powodzi kwiatów, pełne dzikiego ptactwa, a czasami odwiedzane przez leśne zwierzęta - to nie pejzaż z lat 70 czy 80 ubiegłego wieku. Tak teraz wyglądają gospodarstwa rolne, w których działalność produkcyjna prowadzona jest proekologicznie i prośrodowiskowo. A czy duży może więcej? Zdecydowanie tak, przekonują producenci owoców i warzyw. TVP INFO Euroszanasa 22.09.2012
Flash is required!
Fundusze unijne pomagają chronić środowisko naturalne i nie chodzi tu tylko o wspieranie prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej. TVP INFO Euroszanasa 8.09.2012
Flash is required!
Pieniądze z PROW 2007 - 2013, oprócz tego że ułatwiają inwestycje rolnikom i przedsiębiorcom, pomagają również zintegrować lokalne społeczności. TVP INFO Euroszanasa 11.08.2012
Flash is required!
Czy małe firmy z terenów wiejskich są dostatecznie silne by konkurować z innymi przedsiębiorstwami na wymagającym rynku europejskim? Czy polscy rolnicy potrafią zarabiać pieniądze poza rolnictwem? I czy mali przedsiębiorcy umieją korzystać z innowacyjnych technologii? Aby otrzymać odpowiedzi na te pytania wystarczy obejrzeć kolejny program "Euroszansa", tym razem z woj. kujawsko-pomorskiego. TVP INFO Euroszanasa 14.07.2012 r.
Flash is required!
Niezwykłe pomysły rolników i przedsiębiorców z województwa podlaskiego dofinansowywane z PROW 2007 - 2013. TVP INFO Euroszanasa 16.06.2012
Flash is required!
Szklane domy? Nie teraz w modzie są praktyczne domy kryte strzechą, a zajmuje się tym m.in. przedsiębiorca z woj. świętokrzyskiego, który na rozwinięcie swojej działalności dostał wsparcie z ARiMR. Także rolnicy z tego regionu potrafią wykorzystać otrzymane z Agencji pieniądze. Uruchamiają działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem. W swoich gospodarstwach świadczą usługi agroturystyczne - do ogrzewania pokoi gościnnych wykorzystują kolektory słoneczne. Stawiają też na wywarzanie własnym sposobem soków z rodzimych owoców. TVP INFO Euroszanasa 19.05.2012
Flash is required!
Powstają nowoczesne gospodarstwa rolne, takie jak gospodarstwo produkujące mleko w miejscowości Mordy, zakłady przetwórcze stosujące najnowsze technologie, takie jak zakład w Zakroczymiu czy prawdziwe kombinaty rolnicze w których hoduje się drób i jednocześnie produkuje wysokiej jakości paszę - przedsiębiorstwo z Ciechanowa. TVP INFO Euroszanasa 21 kwietnia 2012 r.