Programy 2002 -2013

Od 2002 roku jednym z głównych zadań ARiMR jest rozdzielanie unijnej pomocy. Jej beneficjentami są rolnicy, mieszkańcy wsi, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorcy z branży przetwórstwa ryb, rybacy, armatorzy statków rybackich czy samorządy województw. Poniżej przedstawiamy wszystkie formy wsparcie wdrażane przez ARiMR w latach 2002 - 2013.