Wdrażane programy i działania - Dane liczbowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia między innymi w ramach unijnych programów pomocowych. W latach 2004 - 2006 był to np. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" czy Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb". W nowej perspektywie finansowej ich miejsce zajęły Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013. Ponadto co roku ARiMR wypłaca około 1,5 miliona rolnikom dopłaty bezpośrednie oraz dofinansowuje organizację wspólnych rynków.

Poniżej znajdują się dane liczbowe dotyczące stanu realizacji takiego wsparcia.

  • 0510 PROW 04-06.pdfPlan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 - tabela zbiorcza
  • 0510 SPO rolny.pdfSektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich"
  • 0510 rynki.pdfRealizacja instrumentów Organizacji Wspólnego Rynku
  • 0510 FAPA.pdfDziałania wdrażane przez Urzędy Marszałkowskie i FAPA