Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

  • Spr_z_U_WE (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
  • Instrukcja-użytkownika-do-skoroszytu-Sprawozdanie - otwórz

Poglądowo wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego można obliczyć również na podstawie kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej: kalkulator-so.pl (kalkulator otwiera się w aktualnych przeglądarkach internetowych). Kalkulator ten może być wyłącznie pomocniczo wykorzystany przez wnioskodawców, którzy wstępnie chcą określić wielkość ekonomiczną gospodarstwa na potrzeby następujących poddziałań PROW 2014-2020:

- Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ: Modernizacja gospodarstw rolnych)
- Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (typ: Premie dla młodych rolników),
- Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ: Restrukturyzacja małych gospodarstw).
- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (typ: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich)

Kalkulator obliczania SO pozwala na określenie wielkości ekonomicznej gospodarstw na podstawie współczynników Standardowej Produkcji "2010" (SO „2010”). Kalkulator nie obejmuje działalności nie ujętych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (np. ryb i zwierząt futerkowych).

Zastrzegamy przy tym, iż otrzymany wynik może mieć jedynie charakter analityczno - poglądowy i nie będzie  zwalniał wnioskodawców z konieczności dokonania indywidualnych kalkulacji wielkości ekonomicznej na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy w oparciu o dokumentację przygotowaną przez ARiMR na podstawie rozporządzeń wykonawczych dla poszczególnych poddziałań.