• Informacja dla doradców i rolników dotycząca Planów poprawy dobrostanu zwierząt oraz Planów działalności ekologicznej i rolnośrodowiskowej - otwórz
  • Lista rolników, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie na stronie internetowej Agencji swoich danych teleadresowych potencjalnym nabywcom prosiąt - otwórz - aktualizacja z dnia 8.07.2020
  • Pytania i odpowiedzi - otwórz - aktualizacja z dnia 8.05.2020