Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2016

 • Definicje - otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności - otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków - otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - otwórz
 • Siła wyższa - otwórz
 • Podstawy prawne - otwórz
 • Załączniki do wniosku - otwórz
 • Stawki płatności - otwórz
 • Koszty transakcyjne - otwórz
 • Informacje - Pakiet 1 "Rolnictwo zrównoważone" - otwórz
 • Informacje - Pakiet 2 "Ochrona gleb i wód" - otwórz
 • Informacje - Pakiet 3 "Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych" - otwórz
 • Informacje - Pakiet 4 "Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000" i Pakiet 5 "Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000" - otwórz
 • Informacje Pakiet 6 "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie" - otwórz
 • Informacje Pakiet 7 "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie" - otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020

  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz

 • Plan działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
 • Zasady wypełniania wniosku na rok 2016 w zakresie działań rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych - otwórz 

 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz
 • Metodyka sporządzania dokumentacji  przyrodniczej ornitologicznej - otwórz

  • Formularze dokumentacji siedliskowej:

   • wersja MS Office 2007 - otwórz
   • wersja MS Office 2007 do edycji - otwórz
   • wersja MS Office 2010 - otwórz
   • wersja MS Office 2010 do edycji - otwórz

  • Formularze dokumentacji ornitologicznej:

   • wersja MS Office 2007 - otwórz
   • wersja MS Office 2007 do edycji - otwórz
   • wersja MS Office 2010 - otwórz
   • wersja MS Office 2010 od edycji - otwórz

  • Komunikaty ARiMR - otwórz
  • Komunikaty MRiRM - otwórz