Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne - kampania 2016

 • Definicje - otwórz
 • Wprowadzenie do działania Rolnictwo ekologiczne - otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności - otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków - otwórz
 • Siła wyższa - otwórz
 • Podstawy prawne - otwórz
 • Załączniki do wniosku - otwórz
 • Stawki płatności - otwórz
 • Koszty transakcyjne - otwórz
 • Wymogi w działaniu Rolnictwo ekologiczne - otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020

  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz

 • Plan działalności ekologicznej - otwórz
 • Zasady wypełniania wniosku na rok 2016 w zakresie działań rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych - otwórz 
 • Komunikaty ARiMR - otwórz
 • Komunikaty MRiRW - otwórz