Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów

 1. Wykaz załączników jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów  - otwórz
 2. Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność ekologiczną:

 • przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów  albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • formularz wniosku (W-4/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-4/110) - otwórz

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności ekologicznej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-2/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-2/110) - otwórz

 • o wypłatę płatności ekologicznej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-3/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-3/110) -otwórz

  • oświadczenia:
   • O-25/110 - otwórz - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania ekologicznego
   • O-28/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności ekologicznej
   • O-29/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności ekologicznej
   • O-2/110 - otwórz - oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych
   • O-3/110 - otwórz - oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu 
   • O-1/395- otwórz - oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej