Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne - kampania 2015 r.

 • Definicje - kampania 2015 r. - otwórz
 • Wprowadzenie do działania Rolnictwo ekologiczne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków - kampania 2015 r. - otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności ekologicznej - otwórz 
 • Zmiana zobowiązania ekologicznego - kampania 2015 r. - otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności ekologicznej - kampania 2015 r. - otwórz
 • Sankcje, zmniejszenia i zwroty wcześniej otrzymanych płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Siła wyższa - kampania 2015 r. - otwórz
 • Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność ekologiczną - Kampania 2015 r. - otwórz
 • Podstawy prawne - kampania 2015 r. - otwórz 
 • Załączniki do wniosku - kampania 2015 r. - otwórz
 • Stawki płatności - kampania 2015 r. - otwórz
 • Koszty transakcyjne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Wymogi w działaniu Rolnictwo ekologiczne - kampania 2015 r. - otwórz
 • Informacja dla beneficjentów działania "Program rolnośrodowiskowy", którzy rozpoczęli zobowiązanie w latach 2011-2014 r., w zakresie dostosowania podjętego zobowiązania do nowych ram prawnych. - otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020

  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz,
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz.

 • Plan działalności ekologicznej - otwórz
 • Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika,następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz
 • Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz