UWAGA: Zmiana terminu składania wniosków.

 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020:

  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz

 • Aplikacja do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej - otwórz
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz
 • Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz wersja pierwotna
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz wersja pierwotna
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej i siedliskowej - otwórz wersja ulepszona 1.0 - 08.04.2021
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej i siedliskowej - otwórz wersja ulepszona 2.0 - 10.06.2021
 • Instrukcja wypełniania formularza dokumentacji ornitologicznej i siedliskowej - otwórz 

Wersja pierwotna, wersja ulepszona 1.0 oraz wersja ulepszona 2.0 (po uwzględnieniu uwag doradców/ekspertów) są obowiązującymi wersjami i mają zastosowanie w kampanii składania wniosków 2021.