• Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020:

    • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz
    • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz

  • Aplikacja do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej - otwórz
  • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz
  • Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz
  • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz
  • Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz
  • Informacja dla doradców i rolników dotycząca Planów poprawy dobrostanu zwierząt oraz Planów działalności ekologicznej i rolnośrodowiskowej - otwórz