Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2021

Nabór wniosków od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Informacja dotycząca poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - otwórz

Harmonogram obsługi wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

Plan zalesienia - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie i wypłatę pomocy w przypadku przekazania gruntów objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020 - otwórz

Wykaz aktów prawnych - otwórz

Wnioski do pobrania - otwórz

Ulotka - Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych objęte PROW 2014-2020 - otwórz