Wsparcie na zalesienie

Nabór wniosków od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2021 - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2020 - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020 w 2020 roku - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2019 - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020 w 2019 roku - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2018 - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW 2014-2020 w 2018 roku - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2017 - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW 2014-2020 w 2017 roku - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2016 - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW 2014-2020 w 2016 roku - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w roku 2015 - otwór

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2015 roku