Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nabór w 2020 r.

Termin i miejsce złożenia wniosku - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Przydatne definicje - otwórz

Stawki płatności - otwórz

Akty prawne  - otwórz

Broszura - Krok po kroku - otwórz

 Wnioski do pobrania - otwórz

Inne - otwórz

 

AKTUALIZACJA informacji o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2020 roku, która została zamieszczona na stronie internetowej ARiMR w dniu 12 listopada 2020 roku i została zaktualizowana 15 grudnia 2020 roku - otwórz

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” -   otwórz

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” -   otwórz