Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nabór w 2019 r.

Krok po kroku - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Przydatne definicje - otwórz

Termin i miejsce złożenia wniosku  - otwórz

Stawki płatności - otwórz

Akty prawne  - otwórz

Wnioski do pobrania - otwórz

Inneotwórz

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” - nabór wniosków od 2 października do 12 listopada 2019 r. - otwórz