Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nabór w 2019 r.

Beneficjenci - otwórz

Grunt -otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Plan inwestycji - otwórz

Termin i miejsce złożenia wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Zwrot i zmniejszenie wsparcia na inwestycje - otwórz

Przydatne definicje - otwórz

Wnioski do pobrania - otwórz

Stawki płatności - otwórz

Akty prawne - otwórz

Inne - otwórz

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2019 roku.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2019 r. - otwórz