Nabór w 2020 roku:

1.Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej oraz pierwszej premii pielęgnacyjnej w przypadku gruntów z sukcesją naturalną

 Symbol formularza W-1/01

Wzór wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej  - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

  • Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019
  • Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus - otwórz
  • Logowanie do eWniosekPlus - otwórz

1.1 Wnioski transferowe dla wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na rok 2020

 Symbol formularza W-4/396

Wzór wniosku na rok o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej lub kolejnej premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Symbol formularza W-1/01

Wzór wniosku dot. przeniesienia własności nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej premii pielęgnacyjnej lub pierwszej premii zalesieniowej ale przed złożeniem wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na kolejny rok- otwórz

Symbol formularza W-5/396

 

Wzór wniosku na rok ... o wypłatę premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego- otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego właściciela na miejsce rolnika i przysłanie mu wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców - otwórz

Oświadczenie przejmującego o kontynuowaniu zobowiązania - otwórz

2. Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika.

Symbol formularza W-1/396

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

Instrukcja składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych objętego PROW 2014-2020 do ARiMR za pomocą platformy ePUAP - AKTUALIZACJA - https://archiwum.arimr.gov.pl/bip/uslugi-arimr-na-epuap.html

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

  • Oświadczenie współwłaściciela gruntów przeznaczonych do zalesienia - otwórz
  • Oświadczenie małżonka dotyczące wyrażenia zgody na zalesienie gruntów będących jego własnością - otwórz

 2.2 Wnioski transferowe dla wniosku o przyznanie wsparcia na zalesianie na rok 2020

Symbol formularza W-2/396

Wzór wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania wsparcia na zalesienie (PROW 2014–2020) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia na zalesienie, lub w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego, które nastąpiły do dnia doręczenia decyzji. - otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego właściciela na miejsce rolnika i przysłanie mu wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców - otwórz

Oświadczenie przejmującego o kontynuowaniu zobowiązania - otwórz

Symbol formularza W-3/396

Wzór wniosku o wypłatę wsparcia na zalesienie na rok   na zalesienie. Dotyczy rolnika, który został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne - otwórz