Zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie w 2016 r.

Informacja dotycząca działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - otwórz

Harmonogram obsługi wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

dodatkowa strona wniosku - tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - otwórz

dodatkowa strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz