1. Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób prowadzenia Wykazu ekspertów – otwórz
 2. Umowa ramowa – otwórz
 3. Oświadczenie o poufności – otwórz
 4. Oświadczenie o bezstronności – otwórz
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz
 6. Tabela wynagrodzenia Eksperta za wydanie opinii eksperckiej – otwórz
 7. Wzór zamówienia – otwórz
 8. Oświadczenie Eksperta dla celów podatkowych – otwórz
 9. Wzór rachunku – otwórz
 10. Protokół odbioru opinii eksperckiej – otwórz
 11. Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
 12. Karta oceny pracy eksperta wydającego opinię w ramach oceny operacji realizowanej w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
 13. Opinia ekspercka – otwórz