Wykaz ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

Lp.

Dziedziny niezbędne do wydania opinii w ramach oceny operacji

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.I ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA

ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

MATEUSZ

SĘKOWSKI

m.sekowski@cdr.gov.pl

2.

TOMASZ

JAKUBOWSKI

tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl

3.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

Nazwa dziedziny: KIS 2.II GLEBA I UŻYTKI ROLNE

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.

MATEUSZ

SĘKOWSKI

m.sekowski@cdr.gov.pl

3.

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

4.

AGNIESZKA

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

6.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

7.

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

8.

EWA

KROPIWNICKA

e.kropiwnicka@interia.pl

9.

KAROL WOJCIECH

SUS

sus.karol@gmail.com

10.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

Nazwa dziedziny: KIS 2.III POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI

 ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

3.

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

4.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

5.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu  

6.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

7.

JANUSZ

KILAR

janusz.kilar@wp.pl

8.

ANNA

WENDA-PIESIK

apiesik@utp.edu.pl

9.

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

10.

MAŁGORZATA

KORBIN

malgorzata.korbin@gmail.com

11.

MARCIN

WEINER

mpweiner@o2.pl

12.

ANGELIKA

MATUSIEWICZ

angelika.matusiewicz@gmail.com

13.

KAROL WOJCIECH

SUS

sus.karol@gmail.com

Nazwa dziedziny: KIS 2.IV TECHNOLOGIA PRODUKCJI

 ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

3.

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

4.

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

5.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

6.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

7.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

8.

JANUSZ

KILAR

janusz.kilar@wp.pl

9.

KATARZYNA

TYSZKIEWICZ

kikax@interia.pl

10.

GRZEGORZ

POGORZELSKI

grzegorz_pogorzelski@sggw.pl

11.

ANNA

WENDA-PIESIK

apiesik@utp.edu.pl

12.

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

13.

IWONA

WOJTASIK-KALINOWSKA

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl;

iwonawojtasik@wp.pl

14.

WIESŁAW

GOLKA

golkaw@o2.pl

15.

EWA

KROPIWNICKA

e.kropiwnicka@interia.pl

16.

ANGELIKA

MATUSIEWICZ

angelika.matusiewicz@gmail.com

17.

JOLANTA

KOWALSKA

jolak26@wp.pl

18.

KAZIMIERZ

KLIMA

rrklima@cyf-kr.edu.pl

19.

KAROL WOJCIECH

SUS

sus.karol@gmail.com

Nazwa dziedziny: KIS 2.V MASZYNY

 I URZĄDZENIA ROLNICZE

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

2.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

3.

GRZEGORZ

KRÓLCZYK

grzegorz.krolczyk@wp.pl

4.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

5.

MARIUSZ

SZYMANEK

mariusz.szymanek@up.lublin.pl

6.

WOJCIECH

TANAŚ

wojciech.tanas@up.lublin.pl

7.

KRZYSZTOF

NAWROT

krzychu.nawrot@gmail.com

8.

KRZYSZTOF

KAPELA

krzysztof.kapela@uph.edu.pl

kap013@wp.pl

Nazwa dziedziny: KIS 2.VI NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE,

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I REGULATORY WZROSTU

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.

ARKADIUSZ

PIWOWAR

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

3.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.

AGNIESZKA

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.

BOŻENA

TYLISZCZAK

btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

bozenatyliszczak@gmail.com

6.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

7.

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

8.

ANNA

WENDA-PIESIK

apiesik@utp.edu.pl

9.

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

10.

EWA

KROPIWNICKA

e.kropiwnicka@interia.pl

11.

ANGELIKA

MATUSIEWICZ

angelika.matusiewicz@gmail.com

12.

JOLANTA

KOWALSKA

jolak26@wp.pl

13.

JANUSZ

SZYDŁOWSKI

janusz_myszyniec@o2.pl

14.

PAULINA

WRONA

paulina.kruk4@wp.pl

15.

RENATA

GAJ

renata.gaj@up.poznan.pl

16.

KAROL WOJCIECH

SUS

sus.karol@gmail.com

Nazwa dziedziny: KIS 2.VII PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE,

PRZECHOWALNICTWO

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

3.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.

AGNIESZKA

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

6.

LESŁAW

JANOWICZ

ljanowicz@interia.pl

7.

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

8.

IWONA

WOJTASIK-KALINOWSKA

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl;

iwonawojtasik@wp.pl

9.

DOROTA

WITROWA-RAJCHERT

dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl

Nazwa dziedziny: KIS 2.VIII PRZETWÓRSTWO PŁODÓW

ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

2.

ELŻBIETA

GORYŃSKA-GOLDMANN

gorynska@up.poznan.pl

3.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

5.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

6.

JANUSZ

KILAR

janusz.kilar@wp.pl

7.

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

8.

MARIUSZ

SZYMANEK

mariusz.szymanek@up.lublin.pl

9.

GRZEGORZ

POGORZELSKI

grzegorz_pogorzelski@sggw.pl

10.

IWONA

WOJTASIK-

KALINOWSKA

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl;

iwonawojtasik@wp.pl

11.

MARCIN

WEINER

mpweiner@o2.pl

12.

DOROTA

WITROWA-RAJCHERT

dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl

Nazwa dziedziny: KIS 2.IX ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.

ARKADIUSZ

PIWOWAR

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

3.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.

ELŻBIETA

GORYŃSKA-GOLDMANN

gorynska@up.poznan.pl

5.

MICHAŁ

GAZDECKI

gazdecki@up.poznan.pl

6.

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

7.

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

8.

MAŁGORZATA

KORBIN

malgorzata.korbin@gmail.com

9.

DOROTA

WITROWA-RAJCHERT

dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl

10.

MACIEJ

SOSNOWSKI

macieksosnowski@wp.pl

11.

DARIUSZ

KUSZ

dkusz@prz.edu.pl

12.

JUSTYNA

KUFEL-GAJDA

justyna-kufel@wp.pl

Nazwa dziedziny: KIS 3.IV NOWOCZESNE BIOTECHNOLOGIE

 W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

KAROL WOJCIECH

SUS

sus.karol@gmail.com

Nazwa dziedziny: KIS 4.IV OZE

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

ALEKSANDRA

KOMOROWSKA

augustyn@min-pan.krakow.pl

2.

PIOTR

OLCZAK

piotrolczak@hotmail.com

3.

AGNIESZKA

 

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

4.

KRZYSZTOF

PTAK

krzysiekpt@gmail.com

5.

MARCIN

NITSCHKE

niczas@poczta.onet.pl

6.

GRZEGORZ

ZDANOWICZ

zdanowicz.grzegorz@gmail.com

7.

ANDRZEJ

DRÓŻDŻ

adinvest@wp.pl

8.

SYLWESTER

KRYK

sylwester.kryk@wp.pl

9.

JAROSŁAW

KOZŁYK

jarek@e-esc.pl

10.

PAWEŁ

BŁASZCZYK

pmblaszczyk@outlook.com

11.

DOMINIK

KRYZIA

kryzia@min-pan.krakow.pl

12.

MACIEJ

KOPAŃSKI

m.kopanski@hotmail.com

13.

DOMINIKA

MATUSZEWSKA

dominika.matuszewska@gmail.com

14.

MONIKA

PEPŁOWSKA

monika@meeri.pl

Nazwa dziedziny: KIS 5.II SYSTEMY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

ANNA

BEŁTOWSKA

anna.beltowska@tlen.pl

Nazwa dziedziny: KIS 7.III PRZETWÓRSTWO I PRODUKCJA

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

Nazwa dziedziny: KIS 7.IV ODPADY I ŚCIEKI

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

STANISŁAW

SPYTKOWSKI

stanspyt@interia.pl

2.

JOANNA

ANDRYSIAK

olszewska.joanna@interia.pl

3.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

Nazwa dziedziny: KIS 10.IV ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

W INTELIGENTNYCH SIECIACH

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

ADAM

KOWALIK

da.kowalik@gmail.com

2.

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

3.

MACIEJ

KOPAŃSKI

m.kopanski@hotmail.com

Nazwa dziedziny: KIS 10.VIII POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

Nazwa dziedziny: KIS 10.IX PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE,

UDOSTĘPNIANIE ORAZ  WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

Nazwa dziedziny: KIS 12.II TECHNOLOGIE AUTOMATYZACJI

I ROBOTYZACJI PROCESÓW

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

PAWEŁ

BŁASZCZYK

pmblaszczyk@outlook.com

Nazwa dziedziny: KIS 13.III MULTIMEDIA

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.

MARCIN

KOTLARZ

m.kotlarz@wp.pl

2.

JEREMIASZ

MISIAK

jeremiasz.misiak@gmail.com

3.

OLGA

ŁODYGA

olodyga@poczta.fm

4.

KRZYSZTOF

NAWROT

krzychu.nawrot@gmail.com

 

Aktualne dokumenty dla ekspertów – otwórz