Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Nazwa działania
Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Poddziałanie 1.2 : Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Nabór z 2020 r. (I postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – organizacja szkoleń dla pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa)

W dniu 30.07.2020 r. na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - otwórz ogłoszenie

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 115 014 uczestników szkoleń, pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Zamówienie podzielone jest na 50 części pod względem tematycznym i terytorialnym.

 1. Część nr 1 zamówienia ‒ „Rolnictwo ekologiczne” ‒ na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 2. Część nr 2 zamówienia ‒ „Rolnictwo ekologiczne” na terenie województwa mazowieckiego;
 3. Część nr 3 zamówienia - „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego;
 4. Część nr 4 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego;
 5. Część nr 5 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego;
 6. Część nr 6 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 7. Część nr 7 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” – na terenie województwa mazowieckiego;
 8. Część nr 8 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa dolnośląskiego;
 9. Część nr 9 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 10. Część nr 10 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa lubelskiego;
 11. Część nr 11 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 12. Część nr 12 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 13. Część nr 13 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 14. Część nr 14 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa mazowieckiego;
 15. Część nr 15 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 16. Część nr 16 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa podkarpackiego;
 17. Część nr 17 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa podlaskiego;
 18. Część nr 18 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 19. Część nr 19 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 20. Część nr 20 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 21. Część nr 21 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 22. Część nr 22 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 23. Część nr 23 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 24. Część nr 24 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 25. Część nr 25 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 26. Część nr 26 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 27. Część nr 27 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 28. Część nr 28 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 29. Część nr 29 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 30. Część nr 30 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 31. Część nr 31 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa dolnośląskiego;
 32. Część nr 32 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 33. Część nr 33 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 34. Część nr 34 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 35. Część nr 35 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 36. Część nr 36 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 37. Część nr 37 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 38. Część nr 38 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 39. Część nr 39 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa mazowieckiego;
 40. Część nr 40 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 41. Część nr 41 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa podlaskiego;
 42. Część nr 42 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 43. Część nr 43 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 44. Część nr 44 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 45. Część nr 45 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 46. Część nr 46 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 47. Część nr 47 zamówienia – „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych” – na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 48. Część nr 48 zamówienia – „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych” – na terenie województwa mazowieckiego;
 49. Część nr 49 zamówienia – „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” – na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 50. Część nr 50 zamówienia – „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” – na terenie województwa mazowieckiego.


Dokumenty:

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) - otwórz

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy (*xls) – otwórz

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy (*xls) – otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 9 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna (*xls) - otwórz

Wniosek o płatność z załącznikami (*pdf) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*pdf) – otwórz

 

 

Nazwa działania

Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Poddziałanie 1.2 : Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych


Cel szczegółowy realizacji operacji


Pomoc będzie udzielana na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem.


Budżet


58 001 302 EURO dla całego działania M01, w skład którego wchodzą dwa poddziałania, z podziałem na:
Mazowieckie  8 821 763 EURO
Pozostałe województwa 49 177 994 EURO


Beneficjent działania


Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki udziału w konkursie.
Pomoc może być także przyznana wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zamierzają wspólnie realizować operację oraz podmiotom, które na podstawie innej umowy niż umowa spółki cywilnej wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy i zamierzają wspólnie realizować operację - w ramach konsorcjum.


Forma pomocy


Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji lub finansowania ryczałtowego
w przypadku kosztów pośrednich operacji.


Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich operacji oraz płatności ryczałtowej na pokrycie kosztów pośrednich.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki udziału w konkursie:

- przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej;

- posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;

- będzie dysponować odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji;

- będzie dysponować odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do realizacji operacji;

- będzie dysponować odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;

- posiada wdrożony system zapewnienia jakości świadczonych usług szkoleniowych;

- nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;

Koszty kwalifikowalne

bezpośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:

- naboru ostatecznych odbiorców,

- zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do realizacji operacji,

- opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz nabycia innych materiałów związanych z realizacją operacji, w tym - w przypadku operacji polegającej na demonstracji - zakupu surowców przeznaczonych do dalszego przerobu,

- najmu pomieszczeń na potrzeby realizacji operacji,

- udostępnienia na potrzeby realizacji operacji sprzętu, maszyn lub urządzeń, budynków lub ich części i innych obiektów, a także gruntów, przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej, z wyłączeniem kosztu marży,

- najmu niezbędnego sprzętu, maszyn lub urządzeń,

- zakupu lub konserwacji odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbiorców,

- wynagrodzenia kadry dydaktycznej,

- wynagrodzenia nie więcej niż dwóch osób pełniących funkcje związane z kierowaniem operacją oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia kadry dydaktycznej oraz ostatecznych odbiorców,

- tłumaczeń ustnych i pisemnych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji,

- związanych z realizacją operacji podróży służbowych pracowników,

- zakupu lub opracowania, lub rozwoju oprogramowania komputerowego lub zakupu patentów, licencji i praw autorskich - w przypadku operacji polegającej na demonstracji;

pośrednie koszty operacji, do których zalicza się koszty:

- najmu powierzchni biurowych,

- energii elektrycznej,

- usług telekomunikacyjnych,

- usług księgowych,

- usług pocztowych,

- usług prawnych.

Koszty pośrednie, o których mowa powyżej, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej:

 - 15% sumy bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych do 2 mln złotych;

 - 10% sumy bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku operacji o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 2 mln złotych.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego (stan na 14.10.2016 r):

1.    Konkurs, zgodnie z warunkami określonymi przez MRiRW, ogłasza podmiot wdrażający, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków.

2.    Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 45 dni.

3.    Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Agencji.

4.    Wnioskodawcy zainteresowani realizacją więcej niż jednej operacji (konkursu) muszą złożyć wnioski o przyznanie pomocy osobno dla każdego konkursu.

5.    Nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podmiot wdrażający podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów wyboru.

6.    Beneficjent składa wniosek o płatność po zrealizowaniu operacji lub jej etapu.

7.    Przywrócenie terminu – w razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy Agencja, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot ten:

1)    wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2)    jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3)    uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

8.    Wydłużenia terminów – Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

9.    Wypłaty środków finansowych dokonuje Agencja płatnicza, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.

Harmonogram naboru wniosków – otwórz

Ogłoszenie o konkursie – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Lista operacji dotyczących poddziałania 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 27 listopada 2017 - 10 stycznia 2018 r. - I Edycja konkursów (kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych konkursach) - otwórz

 

Legislacja

1.    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.); otwórz

2.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz

3.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929.). otwórz

Najczęściej zadawane pytania - otwórz