AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OGŁASZA II EDYCJĘ KONKURSÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA ROLNIKÓW I WŁAŚCICIELI LASÓW W RAMACH DZIAŁANIA TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

W dniu 30.07.2020 r. na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - otwórz ogłoszenie

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 115 014 uczestników szkoleń, pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Zamówienie podzielone jest na 50 części pod względem tematycznym i terytorialnym.

 1. Część nr 1 zamówienia ‒ „Rolnictwo ekologiczne” ‒ na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 2. Część nr 2 zamówienia ‒ „Rolnictwo ekologiczne” na terenie województwa mazowieckiego;
 3. Część nr 3 zamówienia - „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego;
 4. Część nr 4 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego;
 5. Część nr 5 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego;
 6. Część nr 6 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 7. Część nr 7 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” – na terenie województwa mazowieckiego;
 8. Część nr 8 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa dolnośląskiego;
 9. Część nr 9 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 10. Część nr 10 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa lubelskiego;
 11. Część nr 11 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 12. Część nr 12 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 13. Część nr 13 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 14. Część nr 14 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa mazowieckiego;
 15. Część nr 15 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 16. Część nr 16 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa podkarpackiego;
 17. Część nr 17 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa podlaskiego;
 18. Część nr 18 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 19. Część nr 19 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 20. Część nr 20 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 21. Część nr 21 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 22. Część nr 22 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 23. Część nr 23 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 24. Część nr 24 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 25. Część nr 25 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 26. Część nr 26 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 27. Część nr 27 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 28. Część nr 28 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 29. Część nr 29 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 30. Część nr 30 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 31. Część nr 31 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa dolnośląskiego;
 32. Część nr 32 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 33. Część nr 33 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 34. Część nr 34 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 35. Część nr 35 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 36. Część nr 36 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 37. Część nr 37 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 38. Część nr 38 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 39. Część nr 39 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa mazowieckiego;
 40. Część nr 40 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 41. Część nr 41 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa podlaskiego;
 42. Część nr 42 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 43. Część nr 43 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 44. Część nr 44 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 45. Część nr 45 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 46. Część nr 46 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 47. Część nr 47 zamówienia – „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych” – na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 48. Część nr 48 zamówienia – „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych” – na terenie województwa mazowieckiego;
 49. Część nr 49 zamówienia – „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” – na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 50. Część nr 50 zamówienia – „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” – na terenie województwa mazowieckiego.


Dokumenty:

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) - otwórz

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy (*xls) – otwórz

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy (*xls) – otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

Załącznik nr 9 do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) – otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna (*xls) - otwórz

Wniosek o płatność z załącznikami (*pdf) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*pdf) – otwórz