Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Wniosek o dofinansowanie (wersja 6z z dnia 26.05.2021 r.*) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 6z z dnia 26.05.2021 r.*) pobierz plik (format .pdf)

 * wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2021 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 5z z dnia 28.06.2019 r.**)- pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 5z z dnia 28.06.2019 r.**) pobierz plik (format .pdf)

 ** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2019 r. i 2020 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z***) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z***) pobierz plik (format .pdf)

*** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych przed 2019 r.

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Wzory Biznes Planów

 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020