Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 5z*) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 5z*)  - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od marca 2021 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z**) pobierz plik (format .pdf)

**wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od października 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z) pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z)  - pobierz plik (format .pdf)

 

Załączniki do wniosku

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dla wniosków o dofinansowanie w wersji 5z) - pobierz plik (format .xls)

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dla wniosków o dofinansowanie w wersji 4z) - pobierz plik (format .xls)

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3.1z z dnia 18.01.2019 r.*)pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3.1z z dnia 18.01.2019 r.*)  pobierz plik (format .pdf)

* wersja wniosku obowiązująca dla naboru wniosków o dofinansowanie składanych od 14.01.2019 r. do 28.01.2019 r. i  27.05.2019 r. do 10.06.2019 r. (art. 76 ust. 2 lit. f rozp. PE i Rady (UE) nr 508/2014) We wzorze wniosku zaktualizowano dane Wnioskodawcy (w polu II.1 Typ Wnioskodawcy widnieje „Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego” zamiast „Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego”) w związku brzmieniem § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2465)

Załączniki do wniosku

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020