Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z dnia 07.01.2019 r.**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z dnia 07.01.2019 r.**) - pobierz plik format .pdf)

** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2019 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z dnia 13.11.2017 r.***) - pobierz plik (format .xls)

*** Informacja o zmianach dokonanych we wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie *** - pobierz plik format .pdf)

*** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych przed 2019 r.

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

 

 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020