Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z *) -  pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z *) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 22.01.2020 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie** - pobierz plik (format .pdf)

 

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru ogłoszonego w 2019 r.