Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja obowiązująca dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 22.01.2020 r.) pobierz plik (format .xls)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja obowiązująca od dnia 03.02.2021 r.) - pobierz plik (format .pdf)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja obowiązująca dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 02.02.2021 r.) - pobierz plik (format .pdf)

 

 

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja z dnia 25.04.2017r.*) pobierz plik (format .xls)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (zwane dalej „Oświadczeniem”) złożone na dotychczasowym formularzu Agencja uznaje za złożone prawidłowo. W przypadku gdy Oświadczenie będzie wymagało poprawy/uzupełnienia, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia na obowiązującym formularzu.

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz plik (format .pdf) - (wersja obowiązująca dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych po 27.09.2019r.)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz plik (format .pdf) - (wersja obowiązująca dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do 27.09.2019r.)