Informacja o kursie właściwym do przeliczania na złote stawek pomocy wyrażonej w euro w ramach Priorytetu 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

» Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,5164 zł.

 

 » Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,5475zł.

 » Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2020 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,4583 zł.

» Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,2544 zł.

  » Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,2427 zł.

» Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,2964 zł.

 » Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2018 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,3893 zł.

 » Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,1633 zł.

» Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,2355 zł.

» Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,4123 zł.

» Kursem właściwym dla przeliczania na złote wysokości stawek pomocy wyrażonej w euro dla umów zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach Priorytetu 1 - "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy" jest kurs wynoszący 4,4362 zł.