Wypełniając wniosek o płatności obszarowe zadeklaruj uprawy co ułatwi ubieganie się o pomoc z „Modernizacji gospodarstw rolnych”!

W związku z aktualnym Harmonogramem  trwających i planowanych naborów wniosków w 2021 r. w ramach PROW 2014–2020, w którym wskazano m. in. na uruchomienie w bieżącym roku naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu:

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz
- „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”
przypominamy, że w 2021 roku, niezależnie od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, rozszerzony został zakres danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat poszczególnych upraw prowadzonych przez wnioskodawców. Informacje te będą wykorzystane przez ARiMR w związku z prowadzonymi naborami wniosków m. in. w ramach ww. typów operacji, gdzie wnioskodawcy zobligowani są do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załącznika w postaci biznesplanu.

Po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe możliwe jest wygenerowanie z aplikacji eWniosekPlus plików CSV za 2021 rok, z których dane dotyczące działek ewidencyjnych i znajdujących się na nich upraw mogą być automatycznie wprowadzone do biznesplanu a następnie wykorzystane do określenia m.in. wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) wykazanego we wniosku inwestycyjnym.

Mając na względzie iż powyższe rozwiązanie znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie biznesplanu, zachęcamy do deklarowania upraw we wniosku obszarowym przez osoby planujące ubiegać się o wsparcie inwestycyjne, a przed wysłaniem takiego wniosku upewnienie się czy wszystkie dane dotyczące gatunków roślin uprawnych na danej działce zadeklarowane zostały prawidłowo.