Wniosek i formularze załączników do pobrania

 

Wniosek o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 ( W-1/635) -  otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy (O-1/635) - otwórz

Informacja o miejscu prowadzenia produkcji drobiu, wg stanu na dzień 1 marca 2020 r. (P-1/635) - otwórz

Informacja o miejscu prowadzenia produkcji drobiu przez małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie pomocy, wg stanu na dzień 1 marca 2020 r. (P-2/635) - otwórz

Informacja o miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych w 2020 roku (P-7/635) - otwórz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - otwórz

Żądanie doręczenia decyzji - otwórz

Wniosek o udostępnienie decyzji - otwórz