Dokumenty i formularze do pobrania

  • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 - otwórz
  • Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu - przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz
  • Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz
  • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz
  • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz
  • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania zwierząt - otwórz
  • Dokument składany w przypadku przeniesienia posiadania gruntu w okresie 2 lat od zakończenia zobowiązania ekologicznego PROW 2014-2020 - otwórz