Wykaz załączników jakie należy dołączyć do wniosku składanego w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz

Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność ekologiczną:

 • przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów  albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • formularz wniosku (W-1/01) - otwórz

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności ekologicznej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-2/394) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-2/394) - otwórz

 • o wypłatę płatności ekologicznej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-3/394) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-3/394) - otwórz

 • oświadczenia:

  • O-25/394 -  oświadczenie o kontynuacji zobowiązania ekologicznego - otwórz
  • O-28/394 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności ekologicznej- otwórz
  • O-29/394 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności ekologicznej - otwórz
  • O-5/395 - oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu - otwórz
  • O-1/395 - oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej - otwórz