Dokumenty i formularze do pobrania

 • Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 - dokument archiwalny - otwórz
 • dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych – dokument archiwalny - otwórz
 • dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych  – dokument archiwalny - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2020 w wersji papierowej - otwórz
 • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 - otwórz
 • Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu - przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz
 • Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz
 • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz
 • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz
 • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania zwierząt - otwórz
 • Dokument składany w przypadku przeniesienia posiadania gruntu w okresie 2 lat od zakończenia zobowiązania rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 lub zobowiązania ekologicznego PROW 2014-2020 - otwórz
 • Wniosek o udostępnienie decyzji - otwórz
 • Żądanie doręczenia decyzji - otwórz
 • Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 - dokument archiwalny - otwórz