Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych

 1. Wykaz załączników jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych
 2. Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową:

 • przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • formularz wniosku (W-1/01) - otwórz

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013):

  • formularz wniosku (W-2/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-2/110) - otwórz

 • o wypłatę płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013):

  • formularz wniosku (W-3/110) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-3/110) - otwórz

 • oświadczenia dotyczące wskazania zwierząt w zależności od gatunku:

 • oświadczenia:
  • O-25/110 - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego - otwórz
  • O-28/110 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej - otwórz
  • O-29/110 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej - otwórz
  • O-1/110 - oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich - otwórz
  • O-3/110 - oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności rolnośrodowiskowej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu - otwórz