Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 - dokument archiwalny

  • dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych – dokument archiwalny
  • dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych  – dokument archiwalny

Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych otwórz

Oświadczenie o uprawie konopiotwórz

Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (dotyczy płatności do krów lub bydła)

• otwórz (pdf)              otwórz  (aktywny pdf)

Oświadczenie o numerze siedziby stada (dotyczy płatności do kóz lub owiec) - otwórz

Oświadczenie o zwierzętach wycofanych z płatności otwórz

Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych do płatności otwórz

 

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2017 - otwórz (aktualizacja 22.05.2017 r.)

 

Instrukcja wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2017 – otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 - otwórz

 

Wykaz dokumentów składanych w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności albo wystąpienia okoliczności naturalnych - otwórz

 

 

Wykaz obszarów ONW – otwórz

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu - przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne - otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstawa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów - otwórz

 

Wniosek o udostępnienie decyzji - otwórz

 

Żądanie doręczenia decyzji - otwórz