Wniosek o przyznanie płatności na rok 2016

  • Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 - dokument archiwalny 
  • dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - dokument archiwalny
  • dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - dokument archiwalny
  • Instrukcja wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2016 otwórz
  • Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2016 - otwórz 

  • Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych

  •  Oświadczenie o uprawie konopi

  •   Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności

  •  Oświadczenie o zwierzętach wycofanych z płatności

  •  Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych do płatności

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2016

 

Przykładowy wykaz upraw

 

Wykaz obszarów ONW

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu - przekazanie gospodarstwa, nabycie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonego postępowania dla płatności ONW - przekazanie gospodarstwa, śmierć rolnika do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, śmierć rolnika po dniu doręczenia  decyzji w sprawie przyznania płatności, następstwo prawne

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstawa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych 

 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów 

 

Wniosek o udostępnienie decyzji

 

Żądanie doręczenia decyzji

 

Zewnętrzne punkty przyjmowania wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 poza siedzibami biur powiatowych ARiMR