Płatności bezpośrednie

i płatności w ramach PROW 2014-2020

 

 

 

UWAGA

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 można było składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji

eWniosekPlus

 

Przypominamy, że od roku 2021 nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane.

W roku 2021 nie było także możliwości wnioskowania za pomocą oświadczeń o braku zmian.

 

Mobilna ARiMR                                                       eWniosekPlus 

Rejestr upraw

 

 

Ważna informacja dotycząca konopi odmiany Finola

Wypalanie traw jest zabronione


Płatności bezpośrednie

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

Płatność dobrostanowa

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna

Płatność ekologiczna

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19