Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w latach 2014 - 2020

Wszystkich zarejestrowanych Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu zebranie opinii na temat działań, które zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz rozdziałem 17.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają być realizowane w ramach Planu Działania KSOW w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Zebrane propozycje będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 10 czerwca 2015 roku.

Zachęcamy gorąco do czynnego uczestniczenia w tworzeniu Planu Działania KSOW.

Wypełnij ankietę - otwórz

Instrukcja wypełniania ankiety - otwórz