Pomoc Unijna

Po wejściu Polski do UE ARiMR powierzono rolę instytucji wdrożeniowej oraz agencji płatniczej w ramach programów współfinansowanych z unijnych funduszy. Jednolita Płatność Obszarowa (JPO), wypłacana rolnikom w ramach płatności bezpośrednich, finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), a Uzupełniająca Płatność Obszarowa (UPO) - z krajowego budżetu od 2007 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW - 13,2 mld euro, a wkład polskich środków publicznych wynosi około 4 mld euro.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013" finansuje Europejski Fundusz Rybacki - 734 mln euro, a współfinansowanie krajowe wynosi 244,7 mln euro.

Pomoc udzielaną uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw finansuje od 2007 r. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji przy współfinansowaniu krajowym.