Średnia powierzchnia gospodarstwa

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 roku.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
                                                                                        Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

                                                                                                                                          Tomasz Nowakowski


Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 16 września 2020 r.

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych1) w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2020 roku.

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2020 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

17,29

Województwo kujawsko-pomorskie

16,58

Województwo lubelskie

7,98

Województwo lubuskie

22,29

Województwo łódzkie

7,98

Województwo małopolskie

4,16

Województwo mazowieckie

8,77

Województwo opolskie

19,16

Województwo podkarpackie

4,94

Województwo podlaskie

12,55

Województwo pomorskie

19,62

Województwo śląskie

8,14

Województwo świętokrzyskie

5,88

Województwo warmińsko-mazurskie

23,25

Województwo wielkopolskie

14,09

Województwo zachodniopomorskie

31,75

 2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2020 roku wynosi 11,04 ha.

1)Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2020, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.
2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2020 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2020.

OGŁOSZENIE Nr 1 PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2019 roku

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Tomasz Nowakowski

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2019 r.

 1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych1) w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach
  w 2019 roku.
 2. Jednostka podziału administracyjnego kraju

  Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2019 roku
  (w hektarach)

  Województwo dolnośląskie

  17,10

  Województwo kujawsko-pomorskie

  16,43

  Województwo lubelskie

  7,93

  Województwo lubuskie

  21,90

  Województwo łódzkie

  7,92

  Województwo małopolskie

  4,13

  Województwo mazowieckie

  8,75

  Województwo opolskie

  19,02

  Województwo podkarpackie

  4,90

  Województwo podlaskie

  12,51

  Województwo pomorskie

  19,58

  Województwo śląskie

  8,02

  Województwo świętokrzyskie

  5,82

  Województwo warmińsko-mazurskie

  23,25

  Województwo wielkopolskie

  13,99

  Województwo zachodniopomorskie

  31,44

   

 3. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2019 roku wynosi 10,95 ha.

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2019, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.

2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2019 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2019.

OGŁOSZENIE Nr 1/2018 PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

dnia 19 września 2018 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Maria Fajger

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19 września 2018 r.

 1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1) w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2018 roku.
 2.  

  Jednostka podziału administracyjnego kraju

  Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku
  (w hektarach)

  Województwo dolnośląskie

  16,72

  Województwo kujawsko-pomorskie

  16,14

  Województwo lubelskie

  7,86

  Województwo lubuskie

  21,52

  Województwo łódzkie

  7,84

  Województwo małopolskie

  4,10

  Województwo mazowieckie

  8,68

  Województwo opolskie

  18,69

  Województwo podkarpackie

  4,83

  Województwo podlaskie

  12,44

  Województwo pomorskie

  19,42

  Województwo śląskie

  7,85

  Województwo świętokrzyskie

  5,77

  Województwo warmińsko-mazurskie

  23,05

  Województwo wielkopolskie

  13,74

  Województwo zachodniopomorskie

  30,78

   

 3. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku wynosi 10,81 ha.

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2018, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.

2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2018 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2018.

 

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2017 roku

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 oraz poz. 624) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2017 r.

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1) w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2017 roku.

 

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2017 roku
(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,46

Województwo kujawsko-pomorskie

15,77

Województwo lubelskie

7,73

Województwo lubuskie

21,18

Województwo łódzkie

7,72

Województwo małopolskie

4,04

Województwo mazowieckie

8,57

Województwo opolskie

18,51

Województwo podkarpackie

4,77

Województwo podlaskie

12,27

Województwo pomorskie

19,16

Województwo śląskie

7,70

Województwo świętokrzyskie

5,67

Województwo warmińsko-mazurskie

22,79

Województwo wielkopolskie

13,56

Województwo zachodniopomorskie

30,35

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2017 roku wynosi 10,65 ha.

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2017, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.

2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2017 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2017.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2016 roku

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 26 września 2016 r.


1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1) w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2016 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2016 roku
(w hektarach)
Województwo dolnośląskie16,30
Województwo kujawsko-pomorskie15,51
Województwo lubelskie7,65
Województwo lubuskie21,14
Województwo łódzkie7,67
Województwo małopolskie4,02
Województwo mazowieckie8,54
Województwo opolskie18,30
Województwo podkarpackie4,73
Województwo podlaskie12,19
Województwo pomorskie19,09
Województwo śląskie7,56
Województwo świętokrzyskie5,63
Województwo warmińsko-mazurskie22,70
Województwo wielkopolskie13,49
Województwo zachodniopomorskie30,20

 

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2016 roku wynosi 10,56 ha.

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2016, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.

2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2016  i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2016.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308 i 653) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: z up. Z. Banaszkiewicz

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2015 r. (poz.77)

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych 1 w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2015 roku.

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2015 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,21

Województwo kujawsko-pomorskie

15,40

Województwo lubelskie

7,58

Województwo lubuskie

20,94

Województwo łódzkie

7,62

Województwo małopolskie

3,98

Województwo mazowieckie

8,52

Województwo opolskie

18,21

Województwo podkarpackie

4,71

Województwo podlaskie

12,13

Województwo pomorskie

19,02

Województwo śląskie

7,42

Województwo świętokrzyskie

5,57

Województwo warmińsko-mazurskie

22,76

Województwo wielkopolskie

13,43

Województwo zachodniopomorskie

30,00

 

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych2 w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku wynosi 10,49 ha.

1) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2015, położonych na działkach ewidencyjnych w poszczególnym województwie i liczby rolników deklarujących działki rolne w tym województwie.
2) Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju została obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2015  i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2015. 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, z późn. zm.) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Andrzej Gross

Załącznik do Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2014 r.

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2014 roku. 

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2014 roku
(w hektarach)
Województwo dolnośląskie16,22
Województwo kujawsko-pomorskie15,30
Województwo lubelskie7,54
Województwo lubuskie20,92
Województwo łódzkie7,61
Województwo małopolskie3,95
Województwo mazowieckie8,55
Województwo opolskie18,22
Województwo podkarpackie4,63
Województwo podlaskie12,24
Województwo pomorskie19,00
Województwo śląskie7,37
Województwo świętokrzyskie5,57
Województwo warmińsko-mazurskie22,92
Województwo wielkopolskie13,51
Województwo zachodniopomorskie30,29

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku wynosi 10,48 ha.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Andrzej Gross

Załącznik do Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r.

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2013 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 roku
(w hektarach)
Województwo dolnośląskie16,01
Województwo kujawsko-pomorskie15,14
Województwo lubelskie7,50
Województwo lubuskie20,75
Województwo łódzkie7,57
Województwo małopolskie3,92
Województwo mazowieckie8,51
Województwo opolskie18,12
Województwo podkarpackie4,60
Województwo podlaskie12,23
Województwo pomorskie18,95
Województwo śląskie7,24
Województwo świętokrzyskie5,53
Województwo warmińsko-mazurskie22,90
Województwo wielkopolskie13,46
Województwo zachodniopomorskie30,20

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku wynosi 10,42 ha.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

                                                                  z dnia  17 września 2012 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r., poz. 243) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: w z. Z. Banaszkiewicz

 

Załącznik do ogłoszenia
Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
z dnia 17 września 2012 r.

 
1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2012 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2012 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,05

Województwo kujawsko-pomorskie

15,04

Województwo lubelskie

7,45

Województwo lubuskie

20,78

Województwo łódzkie

7,52

Województwo małopolskie

3,88

Województwo mazowieckie

8,50

Województwo opolskie

17,99

Województwo podkarpackie

4,56

Województwo podlaskie

12,20

Województwo pomorskie

18,94

Województwo śląskie

7,14

Województwo świętokrzyskie

5,49

Województwo warmińsko-mazurskie

22,88

Województwo wielkopolskie

13,41

Województwo zachodniopomorskie

30,67


2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku wynosi 10,38 ha.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia  23 września 2011 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: w z.

Zbigniew Banaszkiewicz

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 września 2011 r. 

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2011 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2011 roku (w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,01

Województwo kujawsko-pomorskie

15,04

Województwo lubelskie

7,46

Województwo lubuskie

20,82

Województwo łódzkie

7,49

Województwo małopolskie

3,86

Województwo mazowieckie

8,52

Województwo opolskie

18,00

Województwo podkarpackie

4,54

Województwo podlaskie

12,22

Województwo pomorskie

19,00

Województwo śląskie

7,01

Województwo świętokrzyskie

5,49

Województwo warmińsko-mazurskie

23,07

Województwo wielkopolskie

13,47

Województwo zachodniopomorskie

30,70

 

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku wynosi 10,36 ha.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia  29  września 2010 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku. 

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku. 

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2010 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2010 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

15,72

Województwo kujawsko-pomorskie

15,01

Województwo lubelskie

7,40

Województwo lubuskie

20,32

Województwo łódzkie

7,42

Województwo małopolskie

3,83

Województwo mazowieckie

8,44

Województwo opolskie

17,83

Województwo podkarpackie

4,47

Województwo podlaskie

12,11

Województwo pomorskie

18,84

Województwo śląskie

6,83

Województwo świętokrzyskie

5,42

Województwo warmińsko-mazurskie

22,95

Województwo wielkopolskie

13,43

Województwo zachodniopomorskie

30,30

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku wynosi 10,23 ha.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku.

 1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2009 roku.

Jednostka podziału administracyjnego kraju

średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2009 roku

(w hektarach)

Województwo Dolnośląskie

15,52

Województwo Kujawsko-Pomorskie

14,94

Województwo Lubelskie

7,40

Województwo Lubuskie

20,11

Województwo Łódzkie

7,41

Województwo Małopolskie

3,80

Województwo Mazowieckie

8,44

Województwo Opolskie

17,71

Województwo Podkarpackie

4,46

Województwo Podlaskie

12,05

Województwo Pomorskie

18,82

Województwo Śląskie

6,71

Województwo Świętokrzyskie

5,39

Województwo Warmińsko-Mazurskie

22,95

Województwo Wielkopolskie

13,46

Województwo Zachodniopomorskie

30,15

 1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku wynosi 10,15 ha.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: T. Kołodziej

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie "średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w poszczególnych województwach oraz średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku"

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ARiMR jest zobowiązana do opublikowania na stronie internetowej średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w roku 2008. W dniu 29.09.2008 r. Prezes Agencji Dariusz Wojtasik podpisał ogłoszenie w tej sprawie, które będzie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym MRiRWz dnia 30.09.2008 r.

 1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2008 roku.

        Jednostka podziału administracyjnego kraju

        średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w 2008 roku(w hektarach)

        Województwo Dolnośląskie

        15,35

        Województwo Kujawsko-Pomorskie

        14,79

        Województwo Lubelskie

        7,34

        Województwo Lubuskie

        19,67

        Województwo Łódzkie

        7,34

        Województwo Małopolskie

        3,75

        Województwo Mazowieckie

        8,37

        Województwo Opolskie

        17,46

        Województwo Podkarpackie

        4,41

        Województwo Podlaskie

        11,96

        Województwo Pomorskie

        18,48

        Województwo Śląskie

        6,55

        Województwo Świętokrzyskie

        5,33

        Województwo Warmińsko-Mazurskie

        22,81

        Województwo Wielkopolskie

        13,36

        Województwo Zachodniopomorskie

        29,68

        1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku wynosi 10,02 ha.

        Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007

        Jednostka podziału
        administracyjnego kraju

        średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie
        za rok 2007 (w hektarach)

        Województwo Dolnośląskie

        15,08

        Województwo Kujawsko-Pomorskie

        14,65

        Województwo Lubelskie

        7,28

        Województwo Lubuskie

        19,34

        Województwo Łódzkie

        7,30

        Województwo Małopolskie

        3,71

        Województwo Mazowieckie

        8,36

        Województwo Opolskie

        16,86

        Województwo Podkarpackie

        4,38

        Województwo Podlaskie

        11,87

        Województwo Pomorskie

        18,30

        Województwo Śląskie

        6,53

        Województwo Świętokrzyskie

        5,31

        Województwo Warmińsko-Mazurskie

        22,68

        Województwo Wielkopolskie

        13,37

        Województwo Zachodniopomorskie

        29,18

        Kraj

        9,91

        średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju w 2006 roku