IV. POMOC NA ZBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKOPDLIWIENIA BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ LUB KONI

1. Kto może otrzymać pomoc na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie

Pomoc na utylizację padłych zwierząt gospodarskich mogą otrzymać producenci rolni, prowadzący gospodarstwo rolne, lub dział specjalny produkcji rolnej spełniający kryterium mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Producent rolny musi mieć zarejestrowaną siedzibę stada.

2. Co należy zrobić w przypadku padnięcia zwierzęcia gospodarskiego

Zadzwonić do zakładu utylizacyjnego działającego na terenie producenta rolnego (lista zakładów jest udostępniona na stronie internetowej Agencji) i zlecić zakładowi odbiór padłej sztuki.

3. Jakie dokumenty należy wypełnić, żeby otrzymać dofinansowanie z Agencji

  • Oświadczenie Producenta rolnego,
  • Formularz zgłoszenia padnięcia zwierzęcia, który terminie 7 dni od zdarzenia należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR.

4. Jaki jest udział finansowy Agencji?

Wysokość udzielanego przez Agencję dofinansowania zależy od tego, czy padłe zwierzęta podlegają badaniom na występowanie choroby BSE (bydło, owce, kozy). Jeżeli zwierzęta podlegają takim badaniom, wówczas Agencja pokryje 100% kosztów związanych z ich utylizacją. Natomiast jeżeli zwierząt nie trzeba badać na obecność choroby BSE, Agencja dofinansuje 100% kosztów zbioru, transportu oraz do 75% kosztów ich unieszkodliwienia.